گالری عکس و رویدادهای قبل

ما به خود افتخار می کنیم که تا به امروز به بیش از هفت هزار دانشجو خدمت کرده ایم. در سال تحصیلی جاری از ثبت نام 270 دانشجو به همراه تیم قدرتمند دانشگاهی و کارمندان اداری لذت می بریم. دانشکده ما به تنهایی از سی معلم مجرب تشکیل شده است. این بیشتر بر منحصر به فرد بودن موسسه ما، به عنوان یک نهاد فرهنگی – دانشگاهی استثنایی موفق در آمریکای شمالی تأکید می کند